Kyröskosken Vesihuolto Oy on lähinnä Hämeenkyrön kunnan Kyröskosken teollisuustaajamassa ja sen lähiympäristössä toimiva vesihuoltolaitos.

Huolehdimme sekä vedenhankinnasta että -jakelusta toiminta-alueellaamme. Toimimme yleishyödyllisellä pohjalla. Yhtiön tarkoituksena on yhtiöjärjestyksen 3 §:ään kirjatun mukaisesti toimia siten, että yhtiö lisää alueen asujamiston viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja elvyttää sen tuotannollista toimintaa sekä edistää pohjavesien ja ympäristön suojelua.

Vikapäivystys

Täältä voit katsoa vikapäivystyksen yhteystiedot

Lue lisää→

Mittarilukeman ilmoitus

Täältä voit ilmoittaa
mittarilukeman

Lue lisää→

Vesiliittymähakemus

Täältä voit ilmoittaa vesiliittymähakemuksen

Lue lisää→

Omistajanvaihto

Täältä voit ilmoittaa kiinteistön omistajanvaihdon

Lue lisää→