Info

AJANKOHTAISTA

Harjutien alueen vesijohtourakka on edennyt siihen vaiheeseen, että taloliittymien kytkentä on alkanut Korpikaivontiellä.Työstä aiheutuu muutamia vesikatkoksia joista ilmoitetaan kiinteistöille joita asia koskee. Myös liikennettä joudutaan työaikana ohjaamaan vaihtoehtoisille reiteille. Elokuun alussa työ siirtyy Harjutielle ja vesitornin alueelle.

Pohjaveden happamuusarvo (pH) on ollut raakavesilähteellä 6,9 – 7,1 ja käsitellyn veden pH on pyritty pitämään arvossa 7,5. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on 6,5 – 9,5.

Veden kokonaiskovuus on ollut tasaisesti 0,36 – 0,38 mmol/l, eli vesi on pehmeää.

Rauta- ja mangaaniarvot ovat alittaneet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen suositusarvot enimmäispitoisuuksiltaan.