Info

AJANKOHTAISTA

Kyröskosken Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidetään Kyröskosken Vesihuollon toimistolla keskiviikkona 01.06.2022 klo. 18.00. Käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.
Ilmoittautuminen yhtiölle 27.05.2022 klo 16.00 mennessä.

Pohjaveden happamuusarvo (pH) on ollut raakavesilähteellä 6,9 – 7,1 ja käsitellyn veden pH on pyritty pitämään arvossa 7,5. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on 6,5 – 9,5.

Veden kokonaiskovuus on ollut tasaisesti 0,36 – 0,38 mmol/l, eli vesi on pehmeää.

Rauta- ja mangaaniarvot ovat alittaneet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen suositusarvot enimmäispitoisuuksiltaan.