Info

AJANKOHTAISTA

Harjutien alueen vesijohtourakka 2 on edennyt siihen vaiheeseen, että työ siirtyy Rinnetien osalle. Työstä aiheutuu muutamia vesikatkoksia joista ilmoitetaan kiinteistöille joita asia koskee. Myös liikennettä joudutaan työaikana ohjaamaan vaihtoehtoisille reiteille.

Kyröskosken Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidetään yhtiön toimistolla keskiviikkona 30.06.2021 klo. 18.00 yhtiön toimistolla os. Valtakatu 63 39200 Kyröskoski.

Pohjaveden happamuusarvo (pH) on ollut raakavesilähteellä 6,9 – 7,1 ja käsitellyn veden pH on pyritty pitämään arvossa 7,5. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on 6,5 – 9,5.

Veden kokonaiskovuus on ollut tasaisesti 0,36 – 0,38 mmol/l, eli vesi on pehmeää.

Rauta- ja mangaaniarvot ovat alittaneet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen suositusarvot enimmäispitoisuuksiltaan.